Polityka prywatności

 

MEGALOC tel./fax 34 365 88 78

ul. Mieszka Starego 14 e-mail: info@megaloc.pl

42-202 Częstochowa www.megaloc.pl

NIP: 9491081098

  

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Szanowni Państwo,

 
W dniu 25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako „RODO”).

 

Szanujemy Państwa prywatność w związku z czym, informujemy w jakim zakresie zbieramy dane osobowe i jak je przetwarzamy oraz jakie prawa Państwu przysługują zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych.

 

Administratorem danych osobowych jest Megaloc Ewa Borowska, ul. Mieszka Starego 14, 42-202 Częstochowa, NIP 9491081098. Można się z nami kontaktować pisemnie lub przez e-mail info@megaloc.pl

 

1. Zasady przetwarzania danych osobowych:

 

- Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane.

- Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy
na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.

- Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.

- Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

- Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

- Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

 

2. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Realizujemy prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-21).

Użytkownik ma prawo do:

 

  • Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  • Dostępu do danych: masz prawo do otrzymania potwierdzenia czy Twoje dane osobowe są przetwarzane i w jaki sposób.

  • Sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne.

  • Sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

  • Usunięcia danych osobowych.

  • Ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

  • Przenoszenia danych.

  • Złożenia skargi do organu nadzorczego.

    Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych, w tym przysługujących Tobie praw, możesz przesłać mailowo na adres: info@megaloc.pl lub pisemnie na adres: Megaloc, ul. Mieszka Starego 14, 42-202 Częstochowa.

 

3. Bezpieczeństwo danych osobowych

 

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem.

 

4. Jak przetwarzamy Twoje dane?

 

W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy dane Użytkowników?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych w sposób niezgodny z tymi celami.

Głównymi podstawami przetwarzania Twoich danych osobowych mogą być:

Zgoda przy wysyłaniu informacji handlowych i udzieleniu informacji o charakterze marketingowym. Zgoda jest wyrażona poprzez konieczność zaznaczenia checkboxa.

Wykonanie umowy lub działania zmierzające do jej zawarcia.

 

Sposób zbierania danych

 

Zbieramy dane osobowe Użytkowników, kiedy kontaktują się z Nami, kierują pytania lub wiadomości za pomocą e-maila (możemy wówczas zachować informacje, które Użytkownicy dobrowolnie przekazali pisząc lub kontaktując się). Dane te są niezbędne żeby obsłużyć zamówienie lub zapytanie Użytkownika. W takim przypadku podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji takiej usługi.

 

Jakie dane możemy przetwarzać?

 

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować różny zakres danych, w zależności od kategorii podmiotu danych oraz tego czy jesteś już naszym Klientem, osobą potencjalnie zainteresowaną naszymi produktami.

Za każdym razem będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych.

W ramach działalności możemy przetwarzać takie dane osobowe jak: dane identyfikacyjne (np. imię, nazwisko), dane kontaktowe (np. numer telefonu, adres email, adres zamieszkania), dane dot. Twoich zamówień, zleceń, reklamacji,
a w przypadku podmiotów gospodarczych także nazwę firmy oraz numer NIP. 

 

5. Udostępnianie danych innym podmiotom

 

Twoje dane są przekazywane innym podmiotom tylko w celu wykonania usługi.

Wysoka jakość - przystępne ceny. Wysyłka od 1 szt. Realizacja zamówienia: 1 dzień roboczy. Zamówienia: tel.: 34 365 88 78 lub info@megaloc.pl